Γενικές Πληροφορίες
ΠΟΜΠΕ (La 80)

Η κοίλη διατομή δίνει στιβαρότητα στη λαμαρίνα και αυξάνει την ασφάλεια.

Ύψος ρολλού
Height (m)
Διάμετρος τυμπάνου
Shaft diameter (mm)
220            240
2 320 340
3 360 390
4 390 410
5 430 440
6 430 450
7 450 470
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΛΛΟΥ
TECHNICAL SRECIFICATIONS OF ROLLINH SHUTTER
ΠΑΧΟΣ (mm)
THICKNESS (mm)
0.6 0.8 1.0
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (kp/m)
WEIGHT PER SQ.M. (kp/m)
8.5 11.5 14.5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m)
MAXIMUM RECOMMENDED WIDTH (m)
5 6 7
Τεχνικές Πληροφορίες