Γενικές Πληροφορίες
Προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος (AL 100)

Κατάλληλο για επαγγελματικούς χώρους μεγάλων διαστάσεων. Προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια και μόνωση.

Ύψος ρολλού
Height (m)
Διάμετρος τυμπάνου
Shaft diameter (mm)
220            240
2 380 400
3 410 440
4 440 450
5 480 500
6 520 530
7 540 550
8 560 570
ΕΙΔΟΣ ΡΟΛΛΟΥ: ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
TYPE OF R.SHUTTER: ALUMINIUM PROFILE
ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ
WITHOUT INSULATION
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
WITH INSULATION
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (kp/m)
WEIGHT PER SQ.M. (kp/m)
12.5 13.5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m)
MAXIMUM RECOMMENDED WIDTH (m)
10 10
Τεχνικές Πληροφορίες