Τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού (ProfelmNet)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Τροφοδοσία: 12V μπαταρία τύπου V23A.
  • Τάση λειτουργίας από 6,5V(min) – 12V.
  • Συχνότητα εκπομπής: 433,92MHz με κρυσταλλικό φίλτρο
  • Απόσταση εκπομπής: 30 έως 150μ. ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος
  • Κατανάλωση: 7 mA max. με τετραγωνικό παλμό εκπομπής
  • Εκπεμπόμενη ισχύς: 0,20mW to 0,30mW
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: -15ο to +60ο C
  • Κωδικοποίηση: 42 bit κυλιόμενος κωδικός

Κανάλια:

– PSR15T (2 μπουτόν, 3 κανάλια)
– PSR18T (3 μπουτόν, 6 κανάλια)
– PSR25T (2 μπουτόν, 3 κανάλια)
– PSR45T (2 μπουτόν, 3 κανάλια)
– PSR35T (2 μπουτόν, 3 κανάλια)