Πολυκάναλο (18) τηλεχειριστήριο κυλιόμενου κωδικού (ProfelmNet)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Τροφοδοσία: 12V μπαταρία τύπου V23A.
  • Τάση λειτουργίας από 6,5V(min) – 12V.
  • Συχνότητα εκπομπής: 433,92MHz με κρυσταλλικό φίλτρο.
  • Απόσταση εκπομπής: 30 έως 150μ. ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.
  • Κανάλια: 18 κανάλια ή έξι ζώνες των 3 καναλιών (UP-STOP-DOWN) η κάθε ζώνη.
  • Κατανάλωση: 15 mA max. με τετραγωνικό παλμό εκπομπής
  • Εκπεμπόμενη ισχύς: 0,20mW to 0,30mW
  • Θερμοκρασία λειτουργίας: -15ο to +60ο C
  • Κωδικοποίηση: 42 bit Profelmnet κυλιόμενος κωδικός
  • Μέγεθος: Πολύ μικρού μεγέθους, shock resistant ABS