Βιομηχανικές Εφαρμογές

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση και τοποθέτηση ειδικών κατασκευών απο σίδηρο.

Σε όλες τις κατασκευές μπορούν να προσαρμοστούν ειδικά τροποποιημένοι αυτοματισμοί όπως τηλεχειρισμοί και συστήματα ασφαλείας.

Κατασκευή μιας βιομηχανικής πόρτας 2 τμημάτων, ενός συρρόμενου και ενός ανοιγόμενου

Μεταλλική πόρτα σε 2 μέρη, συρόμενη και ανοιγόμενη, βιομηχανικού τύπου

Το πρώτο σκέλος της πορτας είναι συρόμενα, κατασκευασμένο με τεχνική χωροδικτυώματος και επένδυση λαμαρίνας.
Στη παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε το τμήμα τοποθετημένο στη φάση επικόλησσης των εξωτερικών ελασμάτων

Οπως φαίνεται και στη φωτογραφία η πόρτα διαθέτει και ανοιγόμενη ανθρωποθυρίδα για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Το υπόλοιπο τμήμα έπρεπε να είναι όλο ανοιγόμενο. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η απαίτηση έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σύστημα γωνιακής περιστροφής το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό στο μεγάλο βάρος. Η κατασκευή έγινε με τη χρήση ειδικών μπιλιοφόρων αξόνων για την έδραση, καθώς και αντιρείδας για την εξισιρόπιση των δυνάμεων.

Στη φωτογραφία αυτή μπορείτε να διακρίνετε με μπλέ χρώμα το έτοιμο συρρόμενο τμήμα.

Η όψη της ανοιγόμενης πόρτας στη φάση της επικάλυψης φαίνεται παρακάτω.

Και στο ανοιγόμενο τμήμα δημιουργήθηκε ανθρωποθυρίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά που κατασκευάστηκε στο συρρόμενο.