Πελάτες

Κάποιες απο τις Εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν:

‘Aθληση Υγείας Α. Ε.

Β.Κ. Αναστασιάδης Α.Ε.

Αρμάος Μ.Ι. & Σία Ο.Ε.

Δ. Δαμκαλίδης Α.Ε.

ΔΕΔΔΗΕ

Β. Σ. Δρακόπουλος Ε.Π.Ε.

Εθνικό Θέατρο

ΕΚΑ Α.Ε.

ΕΛΕΤ Α.Ε.

ΕΤΑΜ Α.Ε.

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λακιώτης Α. Ε.

DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α.

Πρίμα Α.Ε.

Χαϊδεμένος Πρ. Βιομ. Α.Ε.Β.Ε.

FOOD PLUS AEBE

X-TREME

ZAKCRET

ACS

SPEEDEX

ΑΘΛΗΤΗΣ